Επισκέψεις σε σχολεία για Αστροπαρατήρηση

Το «House of Science –Σπίτι της Επιστήμης» προσφέρει εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα σε θέματα αστρονομίας και διαστήματος. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε σχολεία, θερινά σχολεία, αλλά και σε οργανωμένα σύνολα ενηλίκων.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων στοχεύει στην διαδραστική εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών για το συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης και του διαστήματος. 

Τα προγράμματά μας διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία και τις γνώσεις των παρευρισκόμενων, καθώς επίσης και την ώρα της επίσκεψης (μέρα ή νύκτα).

Μια τυπική επίσκεψη στο χώρο μας, διαρκεί από 1 εώς 2 ώρες και μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Παρουσιάσεις σε θέματα επιστήμης και αστρονομίας (Γη, Ήλιος, Το Ηλιακό μας Σύστημα, Αστέρια, Το Σύμπαν, Διαστημικές αποστολές κ.ά.)
 • Εκπαιδευτικές και Ψυχαγωγικές δραστηριότητες:
  • Προβολή οπτικοακουστικού υλικού
  • Κατασκευή και εκτόξευση πυραύλου
  • Κατασκευή ηλιακού συστήματος
 • Παρατήρηση μέσω τηλεσκοπίων:
  • Κατά τη διάρκεια της ημέρας: Παρατήρηση του Ήλιου με ειδικά τηλεσκόπια με φίλτρο Ha.
  • Κατά τη διάρκεια της νύκτας: Ουρανογραφία και παρατήρηση ουράνιων σωμάτων μέσω τηλεσκοπίων.
Το Κοσμοθέατρό μας
Προβολή ντοκιμαντέρ στο Κοσμοθέατρό μας
Παρατήρηση του Ήλιου με ειδικά τηλεσκόπια με φίλτρο Ha.
Παρουσιάσεις με θέματα επιστήμης και αστρονομίας

Κατασκευή και εκτόξευση πυραύλου