Η Διάβαση του Ερμή μπροστά από τον Ήλιο.

Στο House Of Science–Σπίτι Tης Επιστήμης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρατήρησης του φαινομένου της Διάβασης του Ερμή μπροστά από τον Ήλιο. Επρόκειτο για ένα πολύ ενδιαφέρον αστρονομικό φαινόμενο. Η διάβαση του Ερμή μπροστά από το δίσκο του Ήλιου κατά μέσο ορό συμβαίνει 13 φόρες ανά αιώνα. Η διάβαση δεν είναι παρατηρήσιμη από όλα τα μέρη της γης. Η προηγούμενη διάβαση έγινε το 2006 και δεν ήταν ορατή από την Κύπρο, ενώ η επόμενη θα γίνει τον Νοέμβριο του 2019 και θα είναι ορατή από την Κύπρο.